Program Hakkında

Globalleşen günümüz dünyasında işletmelerin rekabet avantajı kazanabilmeleri için etkili bir muhasebe sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda Bilgisayar Destekli Muhasebe programı, öğrencilere muhasebe alanında çalışmak üzere eğitim vermeye odaklanırken, günümüzde bu hızlı değişimler, katılımcıların bilgisayar destekli muhasebe uygulamalarında tam donanımlı olmasını gerekli kılar. Her sonbahar ve ilkbahar dönemi [yarıyıl] dersleri, öğrencilerin önce bilgisayar programları kullanarak güçlendirdikleri muhasebe temellerini öğrenecekleri sistematik muhasebe bilgisi sunmaya odaklanır. Ayrıca öğrencilerimiz finansal tabloları analiz etmeyi, bir ticari işlemin doğru bir şekilde nasıl kaydedilebileceğini, üretilen bir ürün veya ortaya konulan bir hizmetin maliyetinin nasıl hesaplanacağı, bir işletmenin kredibilitesi ve karlılık durumunun tespiti gibi konuları öğrenerek, çalışacağı işletmelerde yön verici olacaklardır.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrimiçi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Ayrıca, öğrenciler teorik bilgilerini uygulamak için laboratuvarları veya saha gezilerini (geçerli dersler için) kullanmaktadırlar. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, gerçek hayattan vaka incelemeleri, ders stajı ve kurslarda sunulan bağımsız çalışmalarla birlikte pratik egzersizler öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Uygulamalı derslerde gerçek hayatta faaliyet gösteren işletmelerin finansal tablolarının analizi ve denetimi gibi çalışmalar yapılarak öğrencilere iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Buna ek olarak, sektör uzmanları ile görüşmeler ve tartışmalar içeren seminerler, öğrencilerin bir şirkette 30 gün boyunca çalıştıkları yaz eğitimi ve organizasyonlar ile yapılan anlaşmalar ve öğrencilerin yazışmaları için öğrencilere çeşitli öğrenim imkânı sağlamaktadır.

Kariyer Alanları

Globalleşen günümüz ekonomik piyasalarında, işletmelerde en ihtiyaç duyulan alanların başında “Muhasebe ve Finans” gelmektedir. Hem dinamik hem de ihtiyaç duyulan bir alan olması nedeniyle bu alanda ilerleme kararını almış öğrencilerimizin diğer alanlara nazaran kariyer olanakları daha geniştir. Bu programdan mezun olan öğrenciler serbest muhasebe ve mali müşavirliğin yanında, bağımsız denetim kuruluşlarında, bankalarda, finansal kuruluşlarda, borsa ve aracı kurumlarında, kamu maliyesinde ve işletmelerin muhasebe departmanlarında çalışma fırsatı yakalayabilmektedirler. Ayrıca Finans alanında kariyer yapmak isteyen mezunlarımız, şirketlerin finans departmanlarında veya finansal kuruluşlarda finas uzmanı, borsada faaliyet gösteren aracı kurumlarda broker, dealer veya yatırım uzmanı olarak istihdam edilme imkanına sahip olacaklardır.

İletişim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi
99258 Lefkoşa/KKTC
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2401
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: mnat@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3 yıl

Derece

DipHE

Dil

Türkçe