Bölüm Hakkında

Eğitim Bilimleri Bölümü üniversitemizde “Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun Eğitim Fakültelerini Yeniden Yapılandırma” kararı ile  2016 yılında kurulmuştur. Bölümün genel amacı disipllinlerarası yaklaşımla ve kaliteli eğitimle alanına hakim, araştırmacı, problem çözen, sorgulayan, analitik düşünebilen ve öğrenci merkezli eğitim modelini benimseyen öğretmenler yetiştirmektir. Bu nedenle bölümümüzde eğitim gören öğrencilere konferanslara katılma, bilimsel araştırmalar yapma, sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere katılma ve düzenleme fırsatı sağlanmaktadır.Eğitim Bilimleri Bölümü ayrıca Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi ve Planlaması ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında sağladığı yüksek lisans ve doktora programlarıyla, girişimci, yaratıcı, yürüttükleri disiplinlerarası çalışmalarla ve projelerle KKTC’nin gelişmesine ve uluslararası rekabette yer almasına katkıda bulunacak öğretmenler ve eğitim uzmanları yetiştirir.

Eğitim Olanakları

Eğitim Bilimleri Bölümünün tam zamanlı iki Profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent ve üç öğretim görevlisinden oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz akıllı tahtalı sınıflarda öğrenim görmektedir.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencilerinin grupla ve bireysel danışma yapabilecekleri bir  RPD laboratuarı bulunmaktadır.  Bu laboratuvar Bireyle Psikolojik Danışma ve Grupla Psikolojik Danışma, Psikolojik Testler gibi içerisinde uygulama barındıran dersler için özel olarak dizayn edilmiş olup, hem uygulamaları yapan öğrenciler için hem de yapılan uygulamaları diğer öğrencilerin gözlemleyebilmesi için görüşme ve gözlem odası olarak kendi içerisinde bölünmüş (Görüntü geçirmeyen ayna kullanımı ile) ve uygun demirbaşlarla donatılmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin drama ve yaratıcılık etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için drama odamız mevcuttur.

Kariyer Alanları

Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olan öğrenciler, psikolojik danışman olarak, KKTC ve TC resmi ve özel okullarında, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, ana okullarında, adalet bakanlığına bağlı kurumlarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, üniversitelerin psikolojik danışma merkezlerinde,  şirketlerin insan kaynakları bölümlerinde vb. biçimde kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlarda  çalışabilmektedirler. Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler, bu alanda yüksek lisans ve doktora programlarını bitirip, üniversitelerin akademik kadrolarında kariyerlerine  devam edebilmekte ve isterlerse kendi ofislerini açabilmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan mezunlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda program geliştirme uzmanı, eğitim uzmanı, akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabildikleri gibi özel ve kamu öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca farklı sektörlerde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde program geliştirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler. Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans Programını tamamlayan mezunlar ise  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve  diğer eğitim kurumlarında yöneticilik ve müfettişlik yapabilmektedirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe

İletişim

Eğitim Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH 325

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701

Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Fatoş Silman

Bölüm Başkanı E-posta: fsilman@ciu.edu.tr