Bölüm Hakkında

Dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biri sayılan Türkçenin, yalnızca Türkiye coğrafyasında değil, aynı zamanda Asya’dan Avrupa’ya uzanan çok geniş bir kullanım alanı bulunur.  Dolayısıyla böylesine geniş bir kullanım alanına sahip Türkçenin öğretimine de büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Türkçe Eğitimi adıyla 2007 yılında kurulan bölümümüz, üniversitemizin çağdaş eğitim yaklaşımını temsil eder. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 82444403 -299-2528 sayılı (15 Temmuz 2016), “Eğitim-Eğitim Bilimleri Fakültesi Yeni Yapısı” konulu yazısı gereği, Eğitim Fakültesi bünyesindeki bazı bölüm ve anabilim dallarında yapılan değişiklikler neticesinde bölümümüzün adı Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi olacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Bölümümüz akademik ve mesleki açılardan bilimsel tutumu benimseyen, araştırmacı-eğitimci kimliğe sahip; "Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmen" adayları yetiştirmektedir. Ayrıca bölümümüz; alanında teknolojik, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilen  öğretmenler ve öğretim elemanları yetiştirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlar ve iş hayatının çeşitli alanlarında yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktadır.

Eğitim Olanakları

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, lisans düzeyinde dört yıllık  eğitim programı uygulayan bir bölümdür. Bölümün temel amacı; çağdaş, millî ve küresel değerleri özümsemiş, Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen öğretmenler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz çağdaş bilgi ile donanmış, ülkemizin ve Türkçenin sorunlarını özümsemiş bireyler olarak mezun olmaktadırlar. Bu doğrultuda öğrencilerimiz üniversite bünyesinde bulunan zengin kütüphaneden ve öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezinden, sportif ve kültürel etkinlikler için de spor komleksinden ve kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedirler.  Ayrıca bölümümüzde, alanlarında uzman, deneyimli ve dinamik bir akademik kadronun olması ve öğretim elemanlarımızın, üniversitemizin de benimsemiş olduğu, öğretmen-öğrenci iletişimini en üst düzeyde tutan genel yaklaşıma göre öğrencilerle yakın ilişki içerisinde olması da öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra dersliklerimiz bölümümüzün amaçlarını yerine getirmeye hizmet edecek şekilde akıllı tahta ve internet bağlantılı teknoloji sınıfıdır.

Kariyer Alanları

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü mezunları oldukça farklı alanlarda kariyer yapma şansına sahiptirler. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının II. kademe sınıflarında (5, 6, 7, 8. sınıf) Türkçe Öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Yine mezun öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ilköğretim okullarında, dershanelerde öğretmenlik yapabildikleri gibi diğer resmî ve özel kurumlarda,  devlet arşivleri ve müzelerde, Dünya Türkoloji merkezlerinde  ve basın-yayın gibi değişik medya sektörlerinde çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyerlerine devam edip akademisyen olarak görev alabileceklerdir. Ayrıca mezunlarımız yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında Türklerin yaşadığı yerlerde veya Türkiye ile eğitim konusunda değişim ve iş birliği içerisinde olan ülkelerde iş olanağı bulabilmektedirler.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe

İletişim

Eğitim Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH 325

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2701

Fakülte E-posta: secretary-foe@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Hatice KAYHAN

Bölüm Başkanı E-posta: hdirek@ciu.edu.tr