Bölüm Hakkında

Temel ve İnsani Bilimler Bölümü,  üniversitenin değişik lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerin, temel  bilimler alanlarında; fizik, kimya, biyoloji, matematik, istatistik, ve insani bilimler;  felsefe, sosyoloji, tarih ana bilim dallarında bulunan derslerle güçlü bir altyapıya sahip olmalarını amaçlar. Bölüm bünyesinde, temel ve insani bilimler alanlarında her dönem 60’ın üzerinde farklı ders açılmaktadır. Bu farklı konularda açılan çeşitli derslerle, olayları değişik bakış açılarından değerlendirebilen, analitik düşünebilen, kültürel farklılıkların toplumu zenginleştiren öğeler olduğunun farkına varan ve birlikte yaşama kültürünü önemseyen bilinci  öğrencilere kazandırma amaçlanmaktadır. Böylelikle öğrenciler kendi alanlarında karşılarına çıkan problemleri daha geniş bir vizyonla ele alabilecek donanım elde ederler.

Temel ve İnsani Bilimler Bölümünün, lisans ve lisansüstü dersleri sunmanın yanında üniversitemizin içinde bulunduğu toplumun problemlerini çözmek için araştırma faaliyetlerinde bulunma gerekliliği de hedefleri içindedir. Bölüm öğretim elemanları,  bu hedef doğrultusunda disiplinlerarası ortak çalışmalar yapmak için üniversitemizin diğer birimlerindeki öğretim üyeleriyle birlikte projeler ve yayınlar yapmaktadırlar.

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601

Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

Lisans

Dil

İngilizce