Bölüm Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin misyonu doğrultusunda, Türk dili, kültürü ve edebiyatı konusunda kendini yetiştirmiş, bu konuda araştırma ve inceleme yapabilecek düzeyde nitelikli bireyler yetiştirmeyi ön planda tutmaktadır. Bölüm, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin vizyonu doğrultusunda, bağlı olduğu üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda başarı ile temsil edebilmeyi, vereceği eğitim ve öğretimle sahip olduğu bilgi birikimini toplumla paylaşarak ülke ve toplum yararına kullanmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin bölüme sosyal uyumlarını sağlamak için çeşitli geziler ve sosyal etkinlikler yapılmaktadır. Düzenli şekilde gerçekleşirilen konferans, panel vb. akademik toplantılar aracılığıyla öğrencilerimiz hem kendi alanında hem de farklı alanlarda çalışan uzmanlarla tanışma, onlarla konuşma fırsatı yakalamaktadır. Ulusal anma günlerinde öğrencilerin de katkılarıyla etkinlikler düzenlenmektedir. Öte yandan öğrenciler; Rusça, İtalyanca, İspanyolca vb. gibi yabancı dillerin öğrenimine teşvik edilmektedir.

Akreditasyonlar

Türk Dili Edebiyatı Programı eğitim kalitesini öncü bir akreditasyon kuruluşu olan Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından, 24 Şubat 2018'ten itibaren akredite edilmiş ve bu çerçevede eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim Olanakları

Programımızda Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk Dili gibi temel bilim dallarına ait derslerin yanı sıra; Batı Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Kıbrıs Türk Edebiyatı, Türk Kültür Tarihi, Düşünce Tarihi, Estetik, Çocuk Edebiyatı ve Mitoloji vb. alanlarda dersler verilmektedir. Türk Halk Edebiyatı ve Halkbilimi derslerinde öğrencilere Türk Dünyası halk kültürünü inceleme ve yorumlama becerileri kazandırmak hedef alınmıştır. Yeni Türk Edebiyatı derslerinde Tanzimat’tan günümüze uzanan süreçte meydana gelen edebî yönelişlerin tarihî, siyasî ve sosyal açıdan ele alınmasına ek olarak çağdaş sanat akımları, edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri ışığında seçilmiş metinlerin incelenmesiyle öğrencilerin çağın gerisinde kalmamaları ve bilimsel temellerle örülmüş eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları sağlanmıştır. Eski Türk Edebiyatı öğretiminde; Türk edebiyatı tarihinin tasnifi, Türk edebiyatının kaynakları, Halk, Divan ve Tekke-Tasavvuf edebiyatlarının ayrışması, İslam öncesi süreçten başlayarak XII. yüzyılın sonuna kadar Türk kültür hayatında oluşan edebî gelenek ve bu gelenek etrafında XIII-XVII yüzyıl Türk Edebiyatı, Orta Asya, Azeri ve Anadolu sahalarında oluşturulan edebî ürünler, şahsiyetlerin ele alınması, metinler üzerinde inceleme uygulamalarının yapılması gerek Osmanlıca metin okuma gerekse eski Türk edebiyatı metin tahlil yöntemlerinin kavratılması amaçlanmıştır.

Kariyer Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde orta öğretimde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler. Radyo ve televizyon gibi yayın organlarında program yapımcılığı, haber redaktörlüğü ve sunuculuk yapabilirler. Osmanlı Türkçesi alanında kendilerini geliştirenler, kütüphane ve arşivcilik kurumlarına yönelebilir. Basın ve yayın organlarında Türkçe düzeltmenlik, editörlük yürütebilirler. Halkbilimi alanında çeşitli özel ve resmî kurumlarda çalışabilirler. Edebiyatın sanatsal üretim alanı da, öğrencilerimiz için parlak ve ilginç uğraşlardır. Türk Dünyası’na yönelik verilen dersler, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne yönelmek ve oralarda çalışmak isteyenlere de geniş iş fırsatları sağlamaktadır. Lisansüstü programlara devam edip bir bilim dalında Doktora derecesi alan mezunlarımızsa öğretim elemanı olarak çeşitli üniversitelerde görev yapabilmektedir.

Eğitim Süresi

4 Yıl

Derece

BA

Dil

Türkçe


İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi

Eğitim ve İnsani Bilimler Merkezi, EH113

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2601

Fakülte E-posta: secretary-fas@ciu.edu.tr

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam

Bölüm Başkanı E-posta: ggumusatam@ciu.edu.tr